28 stycznia 2022
Karny

Kto sporządza postanowienie o przedstawieniu zarzutów?

Takie postanowienie sporządza prowadzący postępowanie prokurator lub policjant.

Co stanowi podstawę do wydania takiego postanowienia?

Podstawą do wydania postanowienia są zgromadzone wcześniej dowody. Dowody te muszą istnieć już w momencie wydawania postanowienia. Z tych dowodów musi wynikać, że to właśnie Ty mogłeś popełnić przestępstwo.

Co musi zawierać takie postanowienie?

Postanowienie takie musi zawierać bardzo szczegółowy opis czynu, którego popełnienie tobie zarzucają organy ścigania. Jest to tak zwany zarzut. Musi być w nim wskazany czas i miejsce popełnienia czynu. Wskazać należy także okoliczności związane z czynem ci zarzucanym. Sposób działania. Konkretnie wskazana winna być też wysokość szkody. Podana jest także kwalifikacja prawna twojego czynu – konkretny przepis prawa karnego.

W postępowaniu karnym przedstawiono mi zarzuty. Co to oznacza?

Postanowienie powinno być Ci ogłoszone. Najczęściej jest to odczytanie treści postanowienia przez prokuratora lub policjanta. Kopii postanowienia nie musisz otrzymać. Dokument podpisujesz. Podpis na tym postanowieniu nie oznacza, że przyznajesz się do popełnienia przestępstwa. Oznacza tylko to, że zapoznałeś się z jego treścią.

Od tego momentu stajesz się podejrzanym. Jesteś jedną ze stron tego postępowania. Możesz być przesłuchany, jako podejrzany. W związku z tym przysługują ci określone prawa. Przysługuje ci prawo do obrony. Możesz skorzystać z pomocy adwokata, który w postępowaniu będzie Twoim obrońcą. Wnioski dowodowe potwierdzające Twoją niewinność możesz składać osobiście. Może to także zrobić Twój obrońca.

Czy postanowienie można zaskarżyć?

Tego postanowienia nie możesz zaskarżyć. Zażalenie na nie przysługuje.

Masz natomiast prawo żądać, aby wydający postanowienie pisemnie je uzasadnił. W pisemnym uzasadnieniu będzie wskazane, jakie dowody zostały przeciwko tobie zebrane. Wtedy będziesz miał większe możliwości podjęcia skutecznej obrony.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: