service decoration image

Nasza Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz spółek prawa handlowego. Działania i doradztwo prawne z naszej strony, obejmuje wszystkie czynności wymagane przez prawo do prawidłowego funkcjonowania spółki. Doświadczony adwokat pomoże sporządzić umowę spółki, jak i zgłosić roczny bilans spółki do Krajowego Rejestru Sądowego i Urzędu Skarbowego.

Sprawdź naszą ofertę dla podmiotów o statusie spółki

Z najwyższą starannością przygotujemy uchwały Spółki, zaopiniujemy umowy, które Spółka chciałaby zawrzeć, jak i inne pisma handlowe spotykane w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę. Skrupulatnie projektujemy dokumentację korporacyjną spółki, która obejmuje uchwały organów zarządzających, nadzorczych oraz kontrolnych.

Kompleksowa obsługa przygotowujemy całą niezbędną dokumentację na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników oraz akcjonariuszy spółki, w której skład wchodzą projekty uchwał i protokołów. Zadbamy również o najwyższej jakości obsługę notariusza na czas zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy.

Stała obsługa prawna spółek w kancelarii Czwakiel i Wspólnicy

Co jeszcze możemy zaoferować w ramach stałej obsługi prawnej? W ramach stałej obsługi prawnej spółki zapewnimy stały kontakt z prawnikiem i porady z zakresu bieżącego funkcjonowania. Stała obsługa spółki obejmuje także windykację należnych spółce należności, zarówno od osób fizycznych, jak i osób prawnych. Adwokat z naszej Kancelarii poprowadzi sprawę o zapłatę należnych spółce wierzytelności na etapie przedsądowym, przed sądem powszechnym, jak i w postępowaniu komorniczym egzekucyjnym. W przypadku chęci zakończenia działalności spółki przeprowadzimy jej skuteczną likwidację.

Kancelaria Czwakiel i Wspólnicy Wałbrzych to całościowa usługa prawna, związana z funkcjonowaniem spółek. Doradzamy, jak radzić sobie w konkretnych sytuacjach oraz podpowiadamy najkorzystniejsze rozwiązania dla naszych Klientów. Zawsze z wielką chęcią służymy poradą prawną i wsparciem, które pomoże w realizacji każdego działania.

Na czym polega obsługa prawna spółek?

Kancelaria Czwakiel i Wspólnicy zajmuje się kompleksową obsługą korporacyjną spółek, prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych. Usługi prowadzone przez adwokatów Kancelarii obejmują więc:

  • tworzenie i likwidację spółek prawa handlowego,
  • rejestrację działalności gospodarczej, przygotowywanie stosownych dokumentów, niezbędnych w procedurze rejestracyjnej przedsiębiorstwa, a także sporządzanie umów spółek,
  • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej,
  • doradztwo dotyczące bieżącej działalności spółek,
  • łączenie i przekształcanie spółek prawa handlowego wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów i umów w zakresie łączenia, przekształcania i przejmowania spółek,
  • doradztwo prawne w związku ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym przygotowanie umów nabycia (zbycia) udziałów lub akcji,
  • opracowywanie zabezpieczeń finansowych w tym poręczeń, gwarancji i weksli,
  • obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
  • reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

 

Obsługa prawna spółek – Wałbrzych

Kancelaria Czwakiel i Wspólnicy prowadzi swoją działalność z zakresu obsługi spółek w Wałbrzychu – w naszej siedzibie możesz zasięgnąć profesjonalnej porady prawnej lub uzgodnić szczegóły współpracy. Możesz również skontaktować się telefonicznie lub mailowo. Zajmiemy się Twoją sprawą, niezależnie od miejsca Twojego zamieszkania oraz prowadzenia działalności. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. 

Obsługa prawna spółek

Pozostałe usługi

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: