10 stycznia 2022
Karny

Kiedy mówimy o osobie podejrzanej?

Za osobę podejrzaną uważa się osobę, wobec której organy ścigania mają uzasadnione podejrzenie, że popełniła ona przestępstwo. Takiej osobie nie przedstawiono jednakże zarzutów i nie przesłuchano jej w charakterze podejrzanego.

Osoba podejrzana nie jest stroną postępowania przygotowawczego. Jest jednakże uczestnikiem tego postępowania.

Jakie są prawa i obowiązki osoby podejrzanej?

Niestety, jako osoba podejrzana masz więcej obowiązków niż praw, a wynika to z faktu, że nie jesteś jeszcze stroną w postępowaniu przygotowawczym.

Jeżeli jesteś osobą podejrzaną możesz:

– być poddany m.in. oględzinom zewnętrznym ciała,

– mogą być pobrane Twoje odciski palców,

być fotografowany i okazywany innym osobom w celu rozpoznania,

– można od Ciebie pobrać próbki krwi i włosów,

– zostać przeszukany, jak i przeszukać można Twoje mieszkanie,

– można kontrolować Twoje rozmowy telefoniczne oraz rozmowy na komunikatorach internetowych,

– Twoja poczta elektroniczna również może podlegać kontroli,

– można Cię zatrzymać i doprowadzić do prokuratora.

Jeżeli zostałeś zatrzymany, masz prawo uzyskania informacji o przyczynach Twojego zatrzymania. Możesz również żądać, aby sąd zbadał zasadność, legalność i prawidłowość zatrzymania. O Twoich prawach pouczyć Cię powinien organ dokonujący zatrzymania (Policja, Straż Graniczna itp).

Przede wszystkim przysługuje ci prawo do skorzystania z pomocy adwokata.

Osobiście albo korzystając z pomocy adwokata możesz zaskarżać wszystkie postanowienia i zarządzenia organów ścigania, jeżeli naruszają one Twoje prawa. Masz prawo złożyć zażalenie na przeszukanie czy zatrzymanie rzeczy.

Kiedy stajesz się podejrzanym?

Podejrzany to osoba, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Przedstawienie zarzutów to nic innego, niż opis czynu, którego popełnienie Ci zarzucają. W postanowieniu takim prokurator /lub policja/ musi wskazać kwalifikację prawną czynu tj. konkretny przepis, który naruszyłeś.

Jako podejrzany jesteś stroną postępowania przygotowawczego. Nie ma znaczenia czy jest to dochodzenie czy śledztwo. Jako podejrzanemu przysługuje Ci wiele praw. Ważnym prawem podejrzanego jest możliwość korzystania z pomocy adwokata, który w tym postępowaniu staje się Twoim obrońcą.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: