12 lipca 2022
Rodzinny

Pełnoletność dziecka a alimenty. A w zasadzie ich odbiór. Jest to temat, który może wywoływać konflikty rodzinne. Chociażby z tych względów wymaga wyjaśnienia.

Sąd zasądza alimenty na rzecz małoletniego dziecka, np. w postępowaniu o rozwód, separację lub po prostu o alimenty. Małoletniego w trakcie tych postępowań reprezentują przedstawiciel ustawowy (najczęściej), a rzadziej opiekun lub kurator. Przedstawicielem ustawowym małoletniego jest z reguły jego matka lub ojciec.

W wyroku zasądzającym alimenty Sąd zasądza alimenty na rzecz małoletniego dziecka, a nie na rzecz jego przedstawiciela ustawowego. Sąd w wyroku wskazuje, że alimenty należy płacić do rąk przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica. Oznacza to, że chociaż alimenty należą się małoletniemu to nie dostanie on ich „do ręki”, ale otrzyma je rodzic. Najczęściej ten, pod opieką, którego znajduje się dziecko.

Ważne! Wyrok zasądzający alimenty, po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności, stanowi tytuł wykonawczy. Uprawnia więc do wszczęcia egzekucji przez komornika. Alimenty są wówczas przekazywane „do rąk” uprawnionego, wymienionego w wyroku, rodzica.

Czy możliwa jest zmiana osoby uprawnionej do odbioru alimentów?

W życiu są różne sytuacje. Dziecko dorastając może związać się bardziej np. z ojcem, a nie z uprawnioną do odbioru alimentów matką. Zdarza się, że ojciec dziecka przejmuje nad nim faktyczną opiekę. W takiej sytuacji, aby stać się uprawnionym do odbioru alimentów, musi wystąpić do sądu rodzinnego z odpowiednim wnioskiem. Sąd może wówczas przyznać to prawo ojcu.  

W opisanym przypadku będziemy mieli do czynienia z dziwną sytuacją. Zmiana uprawnionego do odbioru na rzecz małoletniego alimentów może doprowadzić do tego, że ojciec zobowiązany do płacenia alimentów, będzie również uprawniony do ich odbioru.

Uwaga! Nie występuje tu zmiana, ani osoby uprawnionego (dziecka) ani osoby dłużnika, czyli zobowiązanego do płacenia alimentów. Nie ma potrzeby zmiany klauzuli wykonalności. Istniejący tytuł wykonawczy, uprawniający do egzekucji, jest wystarczający do jej dalszego prowadzenia.

Bardzo ogólnie mówiąc „wyprostowanie” takiego stanu faktycznego i prawnego może nastąpić wyłącznie na mocy decyzji sądu. Ojciec małoletniego powinien wystąpić do sądu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego wobec niego. Oczywiście w takiej sytuacji może również wystąpić o nałożenie obowiązku alimentacyjnego na matkę dziecka.

Komu płacić alimenty, gdy dziecko osiągnie pełnoletniość?

W momencie osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości rodzice dziecka przestają być jego przedstawicielami ustawowymi. Od tego momentu dziecko nabywa wszystkie prawa, w tym prawa cywilne. Może działać osobiście przed sądem w swoim imieniu, np. pozywać rodzica o podwyżkę alimentów.

Po osiągnięciu pełnoletniości dziecko nabywa prawo do otrzymywania bezpośrednio „do swoich rąk” świadczeń alimentacyjnych.

Fakt, iż w wyroku jest zapisane, że uprawo to przysługuje jednemu z rodziców nie ma już znaczenia. Uprawnienia te rodzic, z dniem nabycia pełnoletniości przez dziecko, niejako automatycznie utracił.

Uwaga! Jeżeli jesteś zobowiązany do płacenia alimentów uzyskaj od dziecka oświadczenie, najlepiej pisemne, w którym wskaże ono, komu masz przekazywać alimenty. Jeżeli wskaże siebie, nie masz wyboru. Obowiązek alimentacyjny spełnisz poprzez wpłatę „do rąk” dziecka – najczęściej na wskazany przez niego jego rachunek bankowy.

O jakich konfliktach pisałem na początku wpisu?

Otóż często się zdarza, że dziecko osiąga pełnoletniość, ale nie jest w stanie utrzymywać się samodzielnie. Mówi się, że pozostaje „na garnuszku” jednego z rodziców. „Zachłyśnięte” jednak swoją pełnoletniością pieniądze z alimentów przeznacza wyłącznie na „swoje” potrzeby. Pomija konieczność partycypowania w opłatach za media, czy zakupie żywności.

Jakie są możliwości prawne „opanowania” takiej sytuacji, opiszę w odrębnym wpisie.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: