10 lutego 2020
Rodzinny

O tym, co oznacza obowiązek alimentacyjny i kogo obciąża możesz przeczytać tutaj. W dzisiejszym wpisie postaram się krótko przybliżyć tematykę alimentów na rzecz dziecka.

Czy powinnam/powinienem dochodzić alimentów na rzecz dziecka?

Często zdarza się tak, że jako rodzice zastanawiacie się czy w ogóle wystąpić z takim żądaniem. Bywają sytuacje, w których rodzic, przy którym dziecko się znajduje, obawia się reakcji drugiego rodzica i nie chce podejmować walki. Czasami uważa, że pieniądze, które posiada są wystarczające na zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka.

Gdy Klient przedstawia mi takie wątpliwości, to spokojnie wyjaśniam, że przecież alimenty to środki na utrzymanie i wychowanie dziecka. Nie są to środki na rzecz rodzica.

Dodatkowo nasza obecna sytuacja może się zmieniać i możemy stracić pracę, zacząć mniej zarabiać, zaś potrzeby dziecka wraz z wiekiem z reguły będą rosnąć. Pamiętaj więc, że występując o alimenty na dziecko, nie robisz tego dla siebie, ale dla swojego dziecka.

Pojęciem „alimenty na rzecz dzieci” – określa się osobiste starania o wychowanie i utrzymanie dziecka, które nie może samodzielnie się utrzymać. W praktyce alimenty z reguły sprowadzają się do świadczenia w formie pieniężnej, przekazywanego przez jednego z rodziców temu rodzicowi, z którym dziecko, na co dzień przebywa. 

Do kiedy można ubiegać się o alimenty na rzecz dziecka?

Alimenty przysługują na dziecko wtedy, kiedy nie może się ono samodzielnie utrzymać. Ty, jako rodzic masz prawo występować w imieniu dziecka o alimenty do czasu uzyskania przez nie pełnoletności. Po uzyskaniu pełnoletności to już nie Ty, a Twoje dziecko występuje z pozwem o alimenty, bądź ich podwyższenie.

Co w sytuacji, kiedy dziecko posiada majątek, na przykład samochód?

W sytuacji posiadania przez dziecko majątku, który jest niewielki i nie zaspokaja potrzeb dziecka, alimenty będą mu przysługiwać do czasu, gdy samodzielnie będzie się w stanie utrzymać.

Moje dziecko ma 18 lat. Czy muszę płacić jeszcze alimenty na dziecko pełnoletnie? Do kiedy płaci się alimenty?

Po osiągnięciu pełnoletności dziecko może otrzymywać alimenty, jeżeli dokładając wszelkich starań nadal nie może się samodzielnie utrzymać.  Co w praktyce oznacza, że np. nie ukończyło jeszcze edukacji, nie posiada wyuczonego zawodu, nie posiada też swojego majątku, z którego mogłoby się utrzymać. Możliwość samodzielnego utrzymania przez dziecko, wyznacza granicę, termin do kiedy płaci się alimenty. W przypadku dzieci dotkniętych różnego rodzaju ciężkimi chorobami, obowiązek alimentacyjny istnieje praktycznie całe ich życie.

Oczywiście, jeżeli dziecko kolejny raz zmienia szkołę, nie dąży do jej ukończenia, to możemy podjąć kroki prawne zmierzające do uchylenia alimentów na rzecz dziecka, lub do obniżenia alimentów.

Pamiętaj to Ty musisz rozpocząć takie postępowanie! Nic nie dzieje się samo.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Czynników wpływających na wysokość zasądzanych alimentów jest bardzo wiele. Należą do nich:

– wiek dziecka,

– stan zdrowia dziecka,

– rzeczywiste wydatki ponoszone na dziecko,

– koszty wyżywienia,

– kwoty wydatków na ubrania, buty, środki higieniczne, kosmetyki,

– kwoty ponoszone na opłaty mieszkania, wody, energii elektrycznej, gazu bądź koszt zakupu opału,

– zainteresowania dziecka oraz koszty z tymi zainteresowaniami związane,

– konieczność odbywania zajęć dodatkowych,

– specjalistyczne wizyty lekarskie oraz ich koszty.

Powyższe wyliczenie stanowi tylko część tego, co może być brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości należnych alimentów. Pamiętać należy, że samo wskazanie tylko kwot, które wydatkujemy na dziecko nie jest wystarczające.

Żądając alimentów musimy udowodnić, że podane przez nas kwoty, rzeczywiście są przeznaczane na potrzeby dziecka.

Możliwości zarobkowe a faktycznie osiągane zarobki.

Sąd sprawdza także możliwości finansowe osoby zobowiązanej do zapłaty alimentów na rzecz dziecka. Te możliwości mają również istotne znaczenie przy ustalaniu wysokości zasądzanych alimentów. Pamiętaj o tym, że Sąd będzie sprawdzał czy rodzic zobowiązany do alimentów ma możliwość ich zapłaty. 

Pamiętaj również o tym, że kwota zarobków nie oznacza tego samego, co kwota, możliwa do uzyskania, w ramach możliwości zarobkowych. Załóżmy, że jesteś informatykiem i zarabiasz 4000 zł., na rękę, podczas gdy średnia wysokość zarobków na takim stanowisku wynosi 6000 zł., na rękę. To oznacza, że Twoje możliwości zarobkowewiększe niż faktycznie osiągane zarobki. Sąd, zasądzając wysokość alimentów, będzie brał pod uwagę kwotę 6000 zł., a nie 4000 zł., które faktycznie zarabiasz.

Jeżeli podejrzewasz, że druga strona specjalnie zaniża swoje zarobki, aby płacić niższe alimenty, to nie zastanawiaj się i zgłoś swoje podejrzenia sądowi.

Ojciec/matka dziecka nie pracuje. Czy w ogóle mam szansę na to, aby sąd przyznał alimenty?

Sam fakt, iż rodzic nie pracuje, nie zwalnia go z obowiązku alimentacyjnego, względem dziecka. Sąd będzie badał, dlaczego dana osoba nie podejmuje zatrudnienia. Przypomnę raz jeszcze przykład podany wyżej. Informatyk, który aktualnie nie pracuje, ma możliwości zarobkowe na poziomie 6000 zł. Dużo zależy od przyczyn, przez które nie pracuje. Inaczej traktować należy przyczyny zdrowotne a inaczej utratę pracy ze swojej winy.

W praktyce zdarza się też tak, że osoba spodziewająca się pozwu o alimenty nie podejmuje zatrudnienia i wykonuje prace dorywcze, które nigdzie nie są odnotowywane. Jeżeli masz wiedzę o takich praktykach ojca/ matki dziecka, zastanów się, kto może potwierdzić fakt wykonywania takich prac przed sądem. Pamiętaj nie działasz po to, aby zaszkodzić drugiej stronie, działasz po to, aby Wasze dziecko mogło żyć na dobrym poziomie. To nie Ty zachowujesz się nie fair, lecz rodzic unikający utrzymywania własnego dziecka. 

Czy świadczenie 500+ ma wpływ na wysokość alimentów?

Często zdarza się tak, że osoba, od której żąda się zapłaty alimentów wskazuje, iż powinny być one niższe, bo na dziecko pobierane jest świadczenie 500 Plus. Od razu uspokajam, iż przepisy Kodeksu Rodzinnego jasno wskazują, iż na wysokość należnych alimentów nie ma wpływu fakt pobierania świadczenia 500 Plus.

Zostałam/em pozbawiony władzy rodzicielskiej, czy będę płacić alimenty na rzecz dziecka?

Obowiązek alimentacyjny ciąży na rodzicu bez względu na władzę rodzicielską nad dzieckiem. Oznacza to konieczność płacenia na utrzymanie dziecka, niezależnie od tego, czy posiada władzę rodzicielską, czy został jej pozbawiony. Mówiąc prościej, zakres wykonywania władzy rodzicielskiej nie ma wpływu na obowiązek alimentacyjny względem dziecka.

Co w sytuacji, kiedy rodzic nie płaci zasądzonych alimentów?

Jeżeli zobowiązany do płacenia alimentów nie wykonuje obowiązku ustalonego przez Sąd i nie przekazuje odpowiednich kwot na rzecz dziecka, pozostaje nam złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika.

Innym rozwiązaniem jest złożenie zawiadomienia o przestępstwie niealimentacji. Istnieje również specjalny Fundusz Alimentacyjny, który wypłaca świadczenia „za” zobowiązanego rodzica, jeżeli egzekucja komornicza okaże się bezskuteczna.

Pamiętaj, że nie zawsze otrzymasz środki z Funduszu Alimentacyjnego.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: