9 stycznia 2020
Rodzinny

Dzisiejszy wpis poświęcony będzie alimentom. Często pojawiają się w mojej praktyce wątpliwości i pytania Klientów – Dlaczego mam płacić ? Czemu aż tyle ? Z jakiej przyczyny na „ex”? Tematyka alimentów jest bardzo szeroka i będzie przedmiotem nie jednej blogowej notki. Dziś, tu i teraz postaram się wyjaśnić podstawowe kwestie związane z alimentami : czym jest obowiązek alimentacyjny, kogo obciąża, a także kwestię alimentów na rzecz byłego małżonka. Zapraszam do lektury !

Czym są alimenty.

Obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Celem obowiązku alimentacyjnego jest zapewnienie przez bliskich krewnych pomocy osobom, które własnymi siłami i środkami nie mogą zaspokoić swych potrzeb bytowych. Takiej niezbędnej pomocy będą musieli udzielać bliscy krewni, których sytuacja umożliwia udzielenie takiej pomocy.

Bliskimi krewnymi są krewni w tzw. linii prostej czyli dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki oraz rodzeństwo. Musisz pamiętać, że przepisy ustalają także kolejność osób, które zobowiązane są do alimentacji. Przepis mówi, że obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem. Prościej mówiąc oznacza to, że w pierwszej kolejności o alimenty powinieneś wystąpić do swoich dzieci (wnuków, prawnuków). Później do rodziców (dziadków, pradziadków) a na końcu do rodzeństwa.

Dobrze także wiedzieć, że krewnych w tym samym stopniu (np. dwóje dzieci) obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. Oznacza to, że każde z dzieci może być w różnym stopniu obciążone względem rodzica.

Ważne ! Obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa albo po orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka!

A jak wygląda sprawa z alimentami na rzecz byłego małżonka ?

Często już w trakcie trwania postępowania o rozwód małżonkowie zgłaszają, iż należne są im alimenty od drugiej strony. Nie zawsze jednak takie żądanie jest zasadne.

Kiedy byłemu małżonkowi należą się alimenty ?

Były małżonek może wystąpić o alimenty dla siebie w trzech przypadkach :

1) Orzeczenie rozwodu z winy wyłącznie jednej strony :

małżonek niewinny, który chce alimentów musi wykazać, że jego sytuacja majątkowa uległa  istotnemu pogorszeniu w wyniku rozwodu ;

małżonek niewinny musi wykazać jakie są jego możliwości zarobkowe i majątkowe oraz jakie są jego usprawiedliwione potrzeby.

– alimenty zostaną zasądzone w odpowiednim zakresie – co oznacza, że Sąd będzie badał jakie są nasze usprawiedliwione potrzeby, jakie środki posiadamy na ich zaspokojenie oraz jakie możliwości zarobkowe i majątkowe  ma małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego.

Co to są możliwości zarobkowe ?

Możliwości zarobkowe to określenie  wysokości dochodów możliwych do osiągnięcia przy wykonywaniu danego zawodu. Dodatkowo Sąd może sprawdzić czy przedstawiona wysokość dochodów jest prawdziwa. Może to zrobić sprawdzając dane statystyczne dotyczące uzyskiwanych w danym zawodzie (i województwie) dochodów.

Kiedy wygaśnie obowiązek alimentacyjny względem byłego małżonka ?

Obowiązek alimentacyjny wygasa w przypadku ponownego zawarcia małżeństwa przez osobę uprawnioną do alimentów

2) Orzeczenie rozwodu z winy obu stron :

– małżonek ubiegający się o alimenty musi znajdować się w niedostatku. Inaczej mówiąc nie jest w stanie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb własnymi siłami. Najczęściej przyczyną taką jest jego stan zdrowia, brak oszczędności lub bardzo małe możliwości zarobkowe.

– osoba zobowiązana do płacenia alimentów musi posiadać możliwości zarobkowania, bądź takie oszczędności, które pozwolą jej na wypłatę alimentów. Osoba zobowiązana do płacenia alimentów z uwagi na wykonywanie tego obowiązku sama nie może popaść w niedostatek.

Kiedy wygaśnie obowiązek alimentacyjny względem byłego małżonka ?

Obowiązek alimentacyjny wygasa w przypadku ponownego zawarcia małżeństwa przez osobę uprawnioną do alimentów.

3) Orzeczenie rozwodu bez winy stron :

 – osoba ubiegająca się o alimenty musi znajdować się w niedostatku. Inaczej mówiąc, osoba ta nie może zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb własnymi siłami. Najczęściej taka osoba nie może podjąć pracy z uwagi na stan zdrowia. Nie posiada żadnych oszczędności. Możliwości zawodowe takiej osoby nie pozwalają jej na osiągnięcie godnej płacy.

– osoba zobowiązana do płacenia alimentów musi posiadać możliwości zarobkowania, bądź takie oszczędności, które pozwolą jej na wypłatę alimentów. Osoba zobowiązana do płacenia alimentów z uwagi na wykonywanie tego obowiązku sama nie może popaść w niedostatek.

Kiedy wygaśnie obowiązek alimentacyjny względem byłego małżonka ?

W tej sytuacji wygaśnięcie nastąpić może z dwóch przyczyn :

a) w przypadku ponownego zawarcia małżeństwa przez osobę uprawnioną do alimentów, oraz
b) z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu (termin ten może zostać przez Sąd przedłużony).

Czytaj dalej :
Alimenty na rzecz dziecka.
Alimenty na rzecz rodziców.
Przestępstwo niealimentacji.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: