8 maja 2020
Rodzinny

Jak wskazałam w jednym z poprzednich wpisów, w przypadku orzeczenia rozwodu, w niektórych sytuacjach, można żądać alimentów nie tylko na małoletnie dzieci, ale też na rozwiedzionego małżonka. Inaczej wygląda sytuacja, gdy nie chcemy się rozwodzić zaś małżonek nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Pomimo zawarcia związku małżeńskiego często zdarzają się sytuacje, w których jeden z współmałżonków nie widzi potrzeby przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Niestety wskazane przypadki nie należą do rzadkości.

Wskazać należy, iż obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny nie ma tylko i wyłącznie charakteru finansowego, wypełnić go możemy także poprzez wychowywanie dzieci, a także poprzez pracę we wspólnym gospodarstwie domowym.

Co w sytuacji, gdy jeden z małżonków nie widzi konieczności zaspokajania potrzeb rodziny?

W takiej sytuacji możemy złożyć do Sądu pozew o zaspokajanie potrzeb rodziny, w którym dokładnie opisujemy jak wygląda sytuacja materialna w danym gospodarstwie domowym oraz jak wyglądają nasze relacje rodzinne.  Pamiętaj, że samo opisanie sytuacji nie wystarczy, a konieczne jest wskazanie dowodów potwierdzających nasze twierdzenia. Pamiętać także należy o tym, iż obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny będzie oceniany przez pryzmat naszych możliwości zarobkowych i majątkowych. Nie oznacza to jednak, iż Sąd oddali nasze powództwo, tylko i wyłącznie dlatego, że sami mamy takie możliwości, a domagamy się współdziałania drugiej strony. Sąd bierze pod uwagę możliwości obu stron. Zaspokajanie potrzeb rodziny jest obowiązkiem obojga małżonków.

Mój małżonek/ małżonka wyprowadziła się do innego partnera czy mogę wystąpić z pozwem o zaspokojenie potrzeb rodziny?

Tak. W sytuacji, gdy nie jesteśmy gotowi podjąć decyzji o rozwodzie, formalnie będąc nadal małżeństwem możemy złożyć pozew o zaspokajanie potrzeb rodziny. Również w tym przypadku musimy wskazać jakiej kwoty się domagamy i podać jakie wydatki na tę kwotę się składają.

Mój małżonek/ka zamieszkał z innym partnerem i domaga się ode mnie pieniędzy na zaspokojenie potrzeb rodziny, co robić?

Przede wszystkim należy złożyć odpowiedź na taki pozew, oraz powołać dowody, które pozwolą nam udowodnić fakt zerwania pożycia małżeńskiego oraz nawiązania nowego związku przez małżonka występującego przeciwko nam z powództwem. Jeżeli udowodnimy nasze twierdzenia, Sąd powinien takie powództwo oddalić.

Czy obowiązek taki istnieje również w małżeństwach bezdzietnych?

Tak. Obowiązek ten powstaje z chwilą zawarcia związku małżeńskiego i nie jest on zależny od posiadania potomstwa. Również w tym przypadku oboje małżonkowie są obowiązani przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny zgodnie ze swoimi możliwościami majątkowymi i zarobkowymi.

Czy istnieje jakaś ustalona kwota, o którą można się ubiegać?

Przepisy nie przewidują z góry określonej kwoty. Sytuacja każdej rodziny może kształtować się odmiennie, co oznacza, iż w jednym przypadku potrzeby będą większe zaś w innym mniejsze. To, jaka kwota jest nam potrzebna na zaspokojenie potrzeb rodziny zależy od wielu czynników na przykład wysokości opłat jakie ponosimy, poziomu życia, na jakim żyjemy, specjalistycznych potrzeb, które są konieczne m.in. ze względu na stan zdrowia.  Nie oznacza to jednak sytuacji, w której każda potrzeba zostanie uwzględniona. Trudno bowiem uznać, przykładowo, iż w rodzinie gdzie suma dochodów wynosi ok. 12.000,00 zł miesięcznie, zakup odzieży za 10.000,00  zł będzie miał charakter potrzeby usprawiedliwionej. Taki wydatek może zostać jednak już uznany za usprawiedliwioną potrzebę w sytuacji, gdy suma dochodów małżonków wynosi 100.000,00 zł miesięcznie a jeden z małżonków zajmuje się zawodowo na przykład prowadzeniem bloga modowego.  Co do zasady każdy z małżonków ma prawo do równej stopy życiowej, co oznacza, iż oboje powinny zaspokajać swoje potrzeby na równym poziomie.

Przed ślubem zawarłem/ zawarłam z żoną/ mężem intercyzę czy mogę wystąpić z pozwem o zaspokajanie potrzeb rodziny?

Tak. Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny istnieje niezależnie od ustroju majątkowego małżeńskiego. W takiej sytuacji z uwagi na odrębność majątków należałoby ustalić dokładne zasady wzajemnych rozliczeń z tytułu przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Do kiedy obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny trwa?

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny trwa przez okres całego małżeństwa. Obowiązek ten wygaśnie z chwilą uprawomocnienia się wyroku w sprawie o rozwód.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: