26 stycznia 2020
Cywilny

Pracodawca ma prawo wypowiedzieć Ci umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, określony lub na okres próbny. Takie wypowiedzenie oznacza, że pracodawca akceptuje terminy okresów wypowiedzenia zawarte w Kodeksie Pracy. Umowa kończy się właśnie z upływem tych okresów wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy musi być sporządzone na piśmie.

Czy pracodawca musi podać przyczynę wypowiedzenia?

Wypowiadając pracownikowi umowę, pracodawca ma obowiązek wskazać przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy, a wskazana przez pracodawcę przyczyna – musi być konkretna i rzeczywista. Jak ocenić, czy podana przez pracodawcę przyczyna posiada takie właśnie cechy?

a) Przyczyna uznawana jest za konkretną, jeżeli jest dla pracownika zrozumiała.
b) Przyczyna taka musi równocześnie rzeczywiście zaistnieć.

Przede wszystkim jednak, podana przyczyna, musi faktycznie uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę. Nie może to być przyczyna pozorna, która wprawdzie istnieje, ale nie ona stanowi faktyczną podstawę wypowiedzenia umowy. Musi to być także przyczyna realna.

Obrazowo mówiąc, jeżeli pracodawca jako przyczynę wypowiedzenia wskazał „niewłaściwe lub nienależyte wywiązywanie się z obowiązków pracowniczych”, to tak wskazana przyczyna jest niewystarczająca. Dlaczego? Dlatego, że nie jest skonkretyzowana i nie pozwala pracownikowi na ocenę zasadności rozwiązania umowy. Pracodawca ma również prawo wskazania kilku przyczyn wypowiedzenia. Wszystkie jednak powinny być konkretne i rzeczywiste.

Co zrobić, jeżeli pracodawca w ogóle nie wskazał przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, wskazał je bardzo ogólnie albo wskazał przyczyny pozorne?

W takiej sytuacji przysługuje Ci prawo odwołania się do sądu. Masz różne możliwości. Możesz żądać uznania wypowiedzenia za bezskuteczne. Masz prawo żądać przywrócenia do pracy lub odszkodowania. W toku postępowania sądowego sąd bada, czy wypowiedzenie jest prawidłowe. W trakcie postępowania pracodawca nie może wskazywać innych przyczyn niż te, które wskazał w wypowiedzeniu umowy.

Musisz również pamiętać, że pracodawca nie ma obowiązku wskazania podstawy prawnej wypowiedzenia umowy o pracę.

Uwaga! Jeżeli wypowiedzenie dotknięte jest wadami, a Ty nie odwołasz się w terminie do sądu, to takie wypowiedzenie stanie się prawnie skuteczne. Nawet pomimo jego wad.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: