26 lutego 2021
Cywilny

Zbliża się marzec i zgodnie z uprzednio przygotowanym planem blogowych tematow, przymiarzam się do całego cyklu wpisów o postępowaniu egzekucyjnym. Jest ono niezwykle ciekawe i wielowątkowe. Dziś wpis wpadkowy, związany jak zwykle, z sytuacją z życia wziętą, który zdecydowałem sie umieścić poza kolejnością.

Gdy składamy wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi, często nie wiemy jaki dłuznik posiada majątek. Możemy nie wiedzieć również, czy są już przeciwko niemu prowadzone postępowania egzekucyjne oraz ile tych postępowań jest prowadzonych.

W toku egzekucji może okazać się, że dłużnik posiada nieruchomość. Co więcej, nieruchomość, w stosunku do której skierowana jest już egzekucja, z wniosku innego wierzyciela.

Postępowanie egzekucyjne z nieruchomości i jego etapy, szerzej opiszę w najbliższej przyszłości. Dziś tylko wskażę, że jednymi z „milowych” kroków składających się na tego rodzaju egzekucję są: czynność opisu i oszacowania nieruchomości, oraz wyznaczenie terminu jej licytacji.

Nie ulega wątpliwości, że wierzyciel ma prawo wszcząć egzekucję i skierować ją do nieruchomości dłużnika. Jak wygląda sytuacja gdy wierzycieli jest więcej? Naturalnie pojawiają się, następujące zagadnienia, na które w ramach Q&A odpowiem poniżej.

Czy mogę przyłączyć się do już wszczętej egzekucji z nieruchomości dłużnika?

Oczywiście. Jako wierzyciel masz prawo przyłączyć się do już toczącej się egzekucji. W tym celu musisz tylko złożyć do komornika odpowiedni wniosek.

Ilu maksymalnie wierzycieli może się przyłączyć do egzekucji z nieruchomości dłużnika?

Przepisy nie przewidują żadnego limitu wierzycieli, którzy mogą chcieć egzekwować swoje wierzytelności (długi) z nieruchomości dłużnika.

Kto ponosi koszty egzekucji z nieruchomości gdy jest wielu wierzycieli?

Koszty ponosi najczęściej wierzyciel, który pierwszy wszczął egzekucję z nieruchomości. Może sie zdarzyć, że go na to nie stać, lub nie spieszy się ze składaniem wniosków wymaganych do prowadzenia egzekucji z nieruchomości np. nie składa wniosku o wyznaczenie terminu licytacji. Wówczas wniosek taki może złożyć każdy inny wierzyciel. Będzie sie to wiązać z poniesieniem przez niego kosztów czynności, o jaką zawnioskuje.

Czy mogę złożyć ponowny wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości?

Wierzyciel, który skierował egzekucję do nieruchomości po jej zajęciu przez innego wierzyciela, przyłącza się do postępowania wszczętego wcześniej i nie może żądać powtórzenia czynności już dokonanych. Poza tym ma te same prawa co pierwszy wierzyciel.

Przykładowo: Przyłączyłeś się, jako wierzyciel, do egzekucji, na etapie po wyznaczeniu pierwszego terminu licytacji. Nawet jeżeli uważasz, że wycena jest zaniżona, to nie możesz zażądać powtórzenia czynności opisu i oszacowania nieruchomości.

Czy mam gwarancję udziału, w podziale sumy uzyskanej z egzekucji?

Takiej gwarancji nie ma. Kolejność zaspokajania wierzycieli określa art. 1025 kpc. Wszystko zależy od tego ilu jest wierzycieli, jak wysokie są ich wierzytelności, oraz w której kategorii zaspokojenia się znajdują. Może się zdarzyć, że cała suma uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, będzie mniejsza niż wartość wierzytelności, znajdujacych się w wyższej, niż Twoja, kategorii. W takim wypadku, nie weźmiesz udziału w podziale sumy uzyskanej z egzekucji.

Czy istnieje termin graniczny, po którego upływie nie jest już możliwe przyłącznie się do egzekucji z nieruchomości dłużnika?

Wierzyciel może przyłączyć się do egzekucji z nieruchomości do momentu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: