7 września 2020
Karny

Prawo do odszkodowania jest związane ze szkodą materialną, którą poniosła osoba pokrzywdzona przestępstwem.

W większości wypadków możliwe jest szczegółowe określenie i wyliczenie poniesionej, przez pokrzywdzonego, szkody. Jeżeli w wyniku przestępstwa ukradziono Ci pieniądze, i pieniędzy tych nie odzyskano, to określenie wysokości szkody jest oczywiste. Wartość skradzionego samochodu też można w miarę dokładnie ustalić.

Inaczej przedstawia się sprawa z rzeczami, których po kradzieży nie odzyskano. Problemy z wyceną powstaną np. w przypadku kradzieży biżuterii lub używanego dłuższy czas telefonu. To samo dotyczy wyceny uszkodzenia mienia np. przy kradzieży z włamaniem dotyczy to drzwi i okien.

W zakres szkody uwzględnianej w postępowaniu karnym wchodzą również utracone korzyści np. korzyści, które mógłbyś osiągnąć „obracając” pieniędzmi, które zostały Ci skradzione, w obrocie gospodarczym czy też giełdowym. Wliczają się w to również odsetki, które mógłbyś uzyskać gdybyś założył np. lokatę bankową.

Wskazanie wartości rzeczy.

Jako pokrzywdzony masz interes w tym, aby wskazać wartość takich rzeczy. Najlepiej oprzeć się w takim przypadku o dokumenty zakupu. Może to być rachunek, faktura czy paragon. Pomocne mogą być także portale aukcyjne, gdzie w aukcjach zakończonych będziemy mogli ustalić cenę aukcyjną, czyli rynkową np. sprzętu RTV lub AGD. Przedłożenie wszelkich dokumentów związanych ze skradzionymi rzeczami lub informacji mogących przyczynić się do ustalenia ich wartości, może sądowi pozwolić na przyjęcie, że wartość rzeczy jest taka, jaką wskazałeś.

Z przyczyn oczywistych podejrzany czy też oskarżony wartość tę bardzo często kwestionują. Od wysokości wyrządzonej szkody zależy czy popełniony na Twoją szkodę czyn zostanie zakwalifikowany jako wykroczenie czy jako przestępstwo. Najczęściej powołują się oni na to, że skradzionych rzeczy nie udało się im sprzedać. Uznają, że były one bezwartościowe lub że je sprzedali, ale za bardzo niską cenę. Warto w tym miejscu zauważyć, że rzeczy sprzedawane paserowi bardzo rzadko osiągają cenę 25 % ich faktycznej wartości.

Pamiętaj! Spróbuj udokumentować poniesioną przez Ciebie w wyniku przestępstwa wysokość szkody materialnej. Twoje działanie ułatwi, a czasami wręcz nawet umożliwi, sądowi zasądzenie na Twoją rzecz odpowiedniego odszkodowania.

Powołanie biegłego do wyceny rzeczy.

Jeżeli występują problemy z określeniem wartości skradzionego przedmiotu, z pomocą przyjdzie, powołany przez sąd, biegły. Specjalizacje biegłych obejmują wyceny zegarków, telefonów, biżuterii czy znaczków, monet i obrazów. Biegły może zostać powołany na Twój wniosek, przez sąd z urzędu lub na wniosek oskarżonego, który będzie kwestionował podaną przez Ciebie wartość rzeczy.

Przyczynienie.

Należy również pamiętać, że przy ustalaniu wysokości należnego Ci odszkodowania sąd będzie brał również pod uwagę także inne okoliczności, które mogły się przyczynić do powstania lub zwiększenia szkody. Ocenie w tym zakresie będzie podlegało Twoje zachowanie w trakcie zdarzenia w wyniku, którego szkoda powstała, jak i po zdarzeniu. Sąd oceni czy w jakikolwiek sposób przyczyniłeś się do zwiększenia rozmiarów szkody lub miałeś możliwość, a nie zapobiegłeś jej zmniejszeniu. Będzie to również przez sąd odpowiednio wycenione. W tym wypadku oczywiście na Twoją niekorzyść.

Czytaj dalej:

W jaki sposób złożyć wniosek o odszkodowanie?
Prawo pokrzywdzonego do zadośćuczynienia.
Nawiązka na rzecz pokrzywdzonego.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: