5 marca 2021
Spadkowy

Zajmowałem się już tematyką złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przez małoletniego.

Jak wygląda procedura związana z odrzuceniem spadku, gdy małoletni przebywa poza granicami kraju?

Odrzucenie spadku przez małoletniego mieszkającego za granicą wymaga zachowania tej samej procedury, jak gdyby dziecko mieszkało w Polsce. Konieczne jest więc uzyskania zgody sądu opiekuńczego. O tym jak wystąpić o taką zgodę przeczytasz tutaj.

Przypomnę krótko, że w pierwszej kolejności należy uzyskać zgodę sądu rodzinnego. Po jej uzyskaniu rodzice mogą, w imieniu dziecka, spadek odrzucić. Oświadczenie o odrzuceniu spadku, w imieniu małoletniego można złożyć przed notariuszem, konsulem lub przed sądem.

Czy sąd polski będzie właściwy do udzielenia zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, mieszkajacego za granicą?

Gdy małoletni mieszka w Polsce, sprawa jest prosta – sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania dziecka.

Gdy małoletni mieszka za granicą wówczas wybór sądu właściwego wymaga w pierwszej kolejności sprawdzenia, czy w sprawie będzie mógł orzekać sąd polski. Sądem właściwym do rozstrzygania spraw dziecka, co do zasady, według prawa Unii Europejskiej, jest sąd miejsca pobytu dziecka, w danym kraju Unii.

Od tej ogólnej zasady są jednak wyjątki. Sąd polski będzie miał prawo orzekać, jeżeli:

1) dziecko jest silnie związne z wybranym państwem członkowskim (w tym wypadku z Polską);
2) rodzice zaakceptowali właściwość sądu danego państwa;
3) wybór określonego sądu jest podyktowany najlepszym interesem dziecka.

Często wystarczające jest posiadanie przez małoletnie dziecko obywatelstwa polskiego oraz ustalenie, że w Polsce spadkodawca ostatnio zamieszkiwał i pozostawił tu swój majątek spadkowy.

Który sąd polski będzie właściwy w takiej sytuacji?

Sądem właściwym będzie Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego w Warszawie.

Jaki jest termin, na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, mieszkającego za granicą?

Termin na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego mieszkającego za granicą jest taki sam, jak w każdym innym wypadku. Wynosi 6 miesięcy od dnia w którym spadkobierca (rodzice małoletniego dziecka) dowiedzieli się o tytule jego powołania do spadku.

Przeczytaj: przyjęcie i odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: