19 grudnia 2019
Spadkowy

Wiesz już jak przyjąć i odrzucić spadek w swoim imieniu. A co w sytuacji gdy musisz zrobić to w imieniu małoletniego dziecka? Najlepiej wyjaśnić ten temat, odpowiadając na pytania, które najczęściej zadawane są w tej kwestii. Zaznaczam, że jeżeli znalazłeś się w sytuacji, którą opisuję zachęcam do osobistego kontaktu i konsultacji. 

Kim jest małoletni ?

Małoletnim w myśl polskiego prawa jest osoba, która nie ukończyła 18 roku życia. Przepisy prawa rodzinnego nakazują rodzicom uzyskanie zgody sądu opiekuńczego na dokonanie niektórych czynności związanych z majątkiem dziecka. W ich skład wchodzą również czynności związane z dziedziczeniem.

Czy odrzucenie spadku wymaga zgody sądu opiekuńczego?

Od 15 listopada 2023 r. zmieniono zasady w tym zakresie. Wpis, który Państwo czytają, został zaktualizowany do nowych zasad.

Od 15 listopada 2023 r. zgoda sądu nie będzie potrzebna, jeżeli małoletni będzie powołany do dziedziczenia w wyniku wcześniejszego odrzucenia spadku przez jego rodzica. Warunkiem tego jest zgodne działanie rodziców. Mogą oni działać wspólnie, lub osobno, gdy jeden rodzic ale za zgodą drugiego, składa stosowne oświadczenie.

Co istotne decyzję mogą podejmować tylko rodzice, którym w tym zakresie tj. w zakresie decydowania o sprawach spadkowych dziecka, przysługuje władza rodzicielska. Oświadczenie o odrzuceniu spadku, podobnie jak dotychczas będzie można złożyć przed notariuszem lub przed sądem.

Na nowych zasadach, począwszy od 15 listopada 2023 r. będzie można załatwić wszystkie sprawy, w których termin na złożenie oświadczenia jeszcze nie upłynął.

W każdym wypadku, gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia, lub nie można uzyskać zgody drugiego rodzica, o zgodzie na odrzucenie spadku, muszą wcześniej wystąpić o zgodę sądu. Wniosek powinien być odpowiednio umotywowany. Dopiero po uzyskaniu zgody sądu, należy niezwłocznie złożyć w imieniu małoletniego oświadczenie o odrzuceniu spadku, przed notariuszem lub przed sądem. Sądem właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania małoletniego.

Czy sama zgoda Sądu jest wystarczająca?

Niestety nie. Przedstawiciel ustawowy (najczęściej matka lub ojciec) po uzyskaniu zgody Sądu powinien w imieniu małoletniego złożyć stosowne oświadczenie np. przed notariuszem.

Zgoda Sądu nie jest bowiem oświadczeniem!

Uznawanie, że wystarczy ona do załatwienia całej sprawy, jest bardzo częstym i brzemiennym w skutkach błędem popełnianym przez rodziców.

Jaki jest termin na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego?

Termin jest taki sam jak dla osób dorosłych – jest to 6 miesięcy od chwili gdy małoletni został powołany do spadku. Najczęściej jest to chwila gdy jeden z rodziców odrzuca spadek i jego miejsce zajmuje dziecko.

Uwaga: Założenie sprawy sądowej, po zmianach przepisów od 15 listopada 2023 r. wstrzymuje bieg tego terminu!

Czy to oznacza, że jak sprawa będzie trwała ponad 6 miesięcy, to już nic nie można zrobić?

Na szczęście nie. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem Sądu Najwyższego, rodzic powinien niezwłocznie po uzyskaniu prawomocnej decyzji Sądu udać się do notariusza i złożyć oświadczenie zgodne z decyzją Sądu.

Co więc zrobić, by odrzucić spadek jeżeli nie można uzyskać zgody drugiego rodzica?

Powinieneś złożyć do Sądu Rodzinnego (w miejscu zamieszkania małoletniego), wniosek o udzielenie zgody na odrzucenie spadku. Wniosek powinien być odpowiednio umotywowany. Następnie po uzyskaniu zgody sądu, należy niezwłocznie złożyć w imieniu małoletniego oświadczenie o odrzuceniu spadku, przed notariuszem lub przed sądem.

Jak wygląda kwestia przyjęcia spadku w imieniu małoletniego?

Ponieważ przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie może wywołać straty w majątku dziecka, Sąd Najwyższy uznał, że nie wymaga to uzyskania uprzedniej zgody Sądu. Inaczej ma się rzecz przy przyjęciu spadku wprost – wówczas zgoda Sądu jest wymagana.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: