19 grudnia 2019
Spadkowy

Wiesz już jak przyjąć i odrzucić spadek w swoim imieniu. A co w sytuacji gdy musisz zrobić to w imieniu małoletniego dziecka? Najlepiej wyjaśnić ten temat, odpowiadając na pytania, które najczęściej zadawane są w tej kwestii. Zaznaczam, że jeżeli znalazłeś się w sytuacji, którą opisuję zachęcam do osobistego kontaktu i konsultacji. 

Kim jest małoletni ?

Małoletnim w myśl polskiego prawa jest osoba, która nie ukończyła 18 roku życia. Przepisy prawa rodzinnego nakazują rodzicom uzyskanie zgody sądu opiekuńczego na dokonanie niektórych czynności związanych z majątkiem dziecka. W ich skład wchodzą również czynności związane z dziedziczeniem.

Czy odrzucenie spadku wymaga zgody sądu opiekuńczego?

Tak. W każdym wypadku, gdy rodzice chcą podjąć w imieniu małoletniego decyzję o odrzuceniu spadku, muszą wcześniej wystąpić o zgodę sądu. Sądem właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania małoletniego.

Czy sama zgoda Sądu jest wystarczająca?

Niestety nie. Przedstawiciel ustawowy (najczęściej matka lub ojciec) po uzyskaniu zgody Sądu powinien w imieniu małoletniego złożyć stosowne oświadczenie np. przed notariuszem. Zgoda Sądu nie jest bowiem oświadczeniem! Uznawanie, że wystarczy ona do załatwienia całej sprawy, jest bardzo częstym i brzemiennym w skutkach błędem popełnianym przez rodziców.

Jaki jest termin na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego?

Termin jest taki sam jak dla osób dorosłych – jest to 6 miesięcy od chwili gdy małoletni został powołany do spadku. Najczęściej jest to chwila gdy jeden z rodziców odrzuca spadek i jego miejsce zajmuje dziecko.

Uwaga: Założenie sprawy sądowej nie wstrzymuje biegu tego terminu!

Czy to oznacza, że jak sprawa będzie trwała ponad 6 miesięcy, to już nic nie można zrobić?

Na szczęście nie. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem Sądu Najwyższego, rodzic powinien niezwłocznie po uzyskaniu prawomocnej decyzji Sądu udać się do notariusza i złożyć oświadczenie zgodne z decyzją Sądu.

Co więc zrobić, by odrzucić spadek?

Powinieneś złożyć do Sądu Rodzinnego (w miejscu zamieszkania małoletniego), wniosek o udzielenie zgody na odrzucenie spadku. Wniosek powinien być odpowiednio umotywowany. Następnie po uzyskaniu zgody sądu, należy niezwłocznie złożyć w imieniu małoletniego oświadczenie o odrzuceniu spadku, przed notariuszem lub przed sądem.

Jak wygląda kwestia przyjęcia spadku w imieniu małoletniego?

Ponieważ przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie może wywołać straty w majątku dziecka, Sąd Najwyższy uznał, że nie wymaga to uzyskania uprzedniej zgody Sądu. Inaczej ma się rzecz przy przyjęciu spadku wprost – wówczas zgoda Sądu jest wymagana.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: