28 sierpnia 2020
Spadkowy

Uzyskanie postanowienia, że jesteś spadkobiercą, czy to w postępowaniu sądowym, czy przed notariuszem, o ile nie jesteś jedynym spadkobiercą, jest dopiero początkiem drogi do zamknięcia spraw spadkowych. Jeżeli wraz z Tobą spadek odziedziczyły również inne osoby, to do całkowitego uregulowania sytuacji spadkowej powinniście dokonać działu spadku. Przypominam, że musisz pamiętać także o podatkach związanych z nabyciem spadku. Wracając do tematu.

W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku sąd określa, kto jest spadkobiercą oraz jakiej wysokości ma udział w majątku spadkowym.

Przykład 1: Spadek po zmarłym Henryku Nowaku, na podstawie ustawy, dziedziczą jego dzieci: córka Halina oraz syn Dominik w udziałach po ½.

Przykład 2: Spadek po zmarłym Henryku Nowaku, na podstawie testamentu, dziedziczą jego dzieci: córka Halina oraz syn Dominik w udziale po ¼ oraz Natalia Nowak w udziale wynoszącym ½.

Tak więc w postępowaniu tym sąd nie dokonuje ani spisu odziedziczonego majątku, ani nie określa jego wartości. Sąd stwierdzając nabycie spadku nie dokonuje także podziału majątku spadkowego. Oznacza to, że ułamek określony przez sąd wskazuje, jaką część całego majątku spadkowego, odziedziczył dany spadkobierca.

Przykład 3: W skład spadku po zmarłym wchodzi samochód o wartości 10 000,00 złotych oraz pieniądze w banku w kwocie 20 000,00 zł. Spadek odziedziczyła trójka dzieci zmarłego w udziałach po 1/3. Każdy ze spadkobierców nabył 1/3 własności zarówno samochodu jak i zgromadzonych w banku oszczędności. Żaden z nich, bez zgody pozostałych, nie może wypłacić sobie 10 000,00 zł. Wszystkie zgromadzone tam pieniądze są wspólne.

Czemu służy dokonanie działu spadku?

Dokonanie działu spadku służy określeniu, które konkretne przedmioty wchodzące w skład spadku, stają się własnością określonych spadkobierców. Dopiero po dokonaniu działu spadku, dotychczasowy udział w całości spadku, zmienia się w wyłączny (najczęściej) udział w określonym prawie majątkowym.

Przykład 3a: Dokonując działu spadku, spadkobiercy postanowili, że samochód o wartości 10 000,00 zł. przypadnie jednemu z nich. Środki zgromadzone w banku w wysokości 20 000,00 zł. podzielili po równo pomiędzy pozostałych spadkobierców.

Czy działu spadku musimy dokonać po równo?

Nie, dział spadku nie musi być dokonywany „po równo”, chociaż najczęściej właśnie taki sposób działu jest praktykowany. Może i zdarza się, z różnych przyczyn, że spadkobiercy dzielą spadek w inny (nierówny) sposób.

Czy dokonanie działu spadku jest obowiązkowe?

Odpowiedź może zaskoczyć gdyż … nie. Nie ma przepisu, który nakazywałby dokonanie działu spadku. Z żadnego przepisu nie wynika także termin, w jakim należy działu spadku dokonać. Zdarza się, że działy spadku dokonywane są zaraz po prawomocnym określeniu kręgu spadkobierców, jak i długie lata później.

Dlaczego warto dokonać działu spadku?

Warto dokonać działu spadku, gdyż do czasu jego dokonania wszystkie przedmioty majątkowe wchodzące w skład spadku, stanowią majątek spadkowy. Są one współwłasnością wszystkich spadkobierców. Zarząd takim majątkiem wymaga współdziałania spadkobierców, co bardzo często utrudnia faktyczne jego sprawowanie. Dotyczy to zwłaszcza współwłasności nieruchomości, którą warto przy okazji działu spadku znieść.

W jaki sposób mogę dokonać działu spadku?

Jeżeli wszyscy spadkobiercy dojdą do porozumienia, co do sposobu podziału tego majątku, to działu spadku można dokonać spisując umowę. Dla podkreślenia jej wagi możecie umową zawrzeć u notariusza. Jeżeli do spadku należy przedsiębiorstwo, umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej, z podpisami notarialnie poświadczonymi. Gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, to umowny podział spadku musi nastąpić u notariusza lub przed sądem.

Jeżeli jednak spadkobiercy nie ustalą między sobą jak podzielić spadek, to konieczne jest założenie sądowej sprawy o dział spadku.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: