13 listopada 2020
Karny

Pokrzywdzonemu, w niektórych przypadkach, przysługuje prawo złożenia zażalenia na bezczynność organu procesowego.

Na pewno prawo to przysługuje Ci wówczas, gdy jako pokrzywdzony złożyłeś zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Pewne wątpliwości pojawiają się w odmiennej sytuacji. Nie jest do końca jasne, czy prawo takie posiadasz gdy jesteś pokrzywdzonym, ale nie składałeś zawiadomienia o przestępstwie. Moim zdaniem bez względu czy zawiadomienie składałeś czy nie, prawo to Ci przysługuje. W każdym bądź razie, gdy zaistnieje bezczynność organu, którą opisuję poniżej, składaj zażalenie. Nikt Ci za to „głowy nie urwie”, a możesz osiągnąć cel, do którego dążysz.

Kiedy mogę złożyć zażalenie na bezczynność organu procesowego?

Zażalenie możesz złożyć, najwcześniej, jeżeli od dnia, kiedy złożyłeś zawiadomienie o przestępstwie minęło 6 tygodni. Nie ogranicza Cię jednak żaden termin końcowy.

Do kogo złożyć zażalenie i kto je rozpoznaje?

Przede wszystkim zażalenia nie składa się za pośrednictwem organu, do którego złożyłeś zawiadomienie. Nie składasz go również do sądu – niestety sąd nie bierze udziału w tym postępowaniu zażaleniowym.

Zażalenie należy złożyć:

– jeżeli zawiadomienie złożyłeś na Policji, to zażalenie składasz bezpośrednio prokuratorowi, który sprawuje nad policją nadzór. Z tym możesz mieć problem, bo skąd masz wiedzieć, który to prokurator sprawuje nadzór. Oczywiście składając zażalenie w prokuraturze powinno być ono przekazane prokuratorowi posiadającemu w swoim zakresie ten nadzór. Możesz również zgłosić się do prokuratury. Tam, na miejscu, pracownicy powinni Ci udzielić informacji, który z prokuratorów nadzoruje np. komisariat, w którym zawiadomienie złożyłeś,

– jeżeli zawiadomienie złożyłeś w prokuraturze, to składasz zażalenie w prokuraturze wyższego szczebla. Zażalenie będzie, bowiem rozpoznawał prokurator z jednostki nadrzędnej. Dla Prokuratury Rejonowej nadrzędną jednostką jest Prokuratura Okręgowa, dla Prokuratury Okręgowej jest to Prokuratura Regionalna, a dla Prokuratury Regionalnej – Prokuratura Krajowa. Prokuratorem nadrzędnym nad Prokuraturę Krajową jest Prokurator Generalny.

Prokurator Generalny natomiast nie ma nad sobą prokuratora nadrzędnego, dlatego nie za bardzo wiadomo, kto w takiej sytuacji rozpozna Twoje zażalenie. Chociażby z tych względów lepiej jest kierować ewentualne zawiadomienie o przestępstwie, / jeżeli już mierzysz „bardzo wysoko” / do Prokuratury Krajowej, a nie do Prokuratora Generalnego.

Twoje zażalenie powinno być rozpoznane w terminie 30 dni. Jeżeli wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, a Ciebie zapomniano o tym powiadomić, to zostaniesz o wydaniu takiego postanowienia poinformowany i będziesz mógł je zaskarżyć. Jeżeli w ogóle nie wydano postanowienia, to powinno zostać wydane zarządzenie o natychmiastowym wydaniu postanowienia o odmowie lub wszczęciu postępowania.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: