17 listopada 2023
Karny

Zakłócanie „ciszy nocnej”.

W tytule niniejszego wpisu nieprzypadkowo został użyty cudzysłów, gdyż cisza nocna nie jest pojęciem ustawowo zdefiniowanym. Co więcej, w świetle obowiązującego prawa karalne jest nie tylko zakłócanie owej „ciszy nocnej”. Karalne są także inne zachowania, jeżeli wywołują one określone skutki.

Generalnie należy stwierdzić, że zakazane i podlegające karze są zachowania, które mają na celu zakłócenie pewnego status quo. Zakłócenie to naruszenie pewnego, stabilnego i akceptowalnego, stanu rzeczy, które wywołuje zaniepokojenie, obawę ze strony osób, które tego zakłócenia doświadczają:
a) spokoju – które to pojęcie należy rozumieć jako naruszenie stanu, który jest akceptowalny przez ogół obywateli w danych okolicznościach,
b) porządku publicznego – czyli stanu normalności związanego i akceptowalnego z określonymi, publicznie istniejącymi, okolicznościami,
c) spoczynku nocnego – wyjaśnię znaczenie tego sformułowania w dalszej części wpisu,
d) a także zachowania wywołujące zgorszenie w miejscu publicznym.

Spoczynek nocny, cisza nocna i ich zakłócenie.

Spoczynek nocny to pojęcie znacznie szersze niż „cisza nocna”. „Ciszę nocną” zwykle rozumie się, i zapisuje w regulaminach wspólnot mieszkaniowych, jako prawo do niezakłóconego odpoczynku pomiędzy godziną 22.00 a 6.00. Pojęcie spokój nocny obejmuje jednakże zarówno godziny przed 22.00 i po 6.00.

Pojęcie „noc” jest bowiem pojęciem względnym, biorąc pod uwagę realia, jakimi rządzi sie przyroda. „Noc” może się zaczynać np. już o godzinie 17.00 i trwać do godziny np. 7.00 – pora zimowa. Jest to oczywiście pojęcie względne i podlegające analizie przez sąd, pod kątem odpowiedzialności karnej.

Uwaga! Zakłócanie spokoju nocnego nie musi być publiczne i dotyczyć większej ilości osób. Sprawca zakłócenie może skierować także tylko do jednej osoby i takie zachowanie również jest karalne.

W jaki sposób może dojść do zakłócenia rozumianego w sposób wyżej opisany.

Należy stwierdzić, że do takiego zakłócenia, może dojść głównie poprzez działanie. Jedynie w rzadkich przypadkach czyn taki można popełnić również przez zaniechanie.
Przepisy określają bardzo szeroko sposób zachowania, które może podlegać odpowiedzialności karnej.
Ten katalog to:
1) krzyk – za krzyk skutkujący ewentualna odpowiedzialnością karną, nie zostanie uznany np. krzyk na stadionie w trakcie trwania zawodów sportowych. Ale już krzyk pod oknami mieszkańców w trakcie powrotu z imprezy sportowej, może być uznany za zakłócanie spoczynku nocnego czy też porządku publicznego,
2) hałas – np. przeprowadzanie prac budowlano – remontowych z użyciem narzędzi elektrycznych w nieodpowiedniej porze czy też głośne słuchanie muzyki,
3) alarm – np. brak reakcji na włączenie się alarmu samochodowego i zaniechanie jego wyłączenia,
4) inny wybryk.

Ważne! Właśnie pojęcie „innego wybryku” znacznie rozszerza zakres zachowań, które mogą zostać zakwalifikowane jako naruszające dobra innych osób.

Jak należy rozumieć pojęcie „wybryk”.

Otóż pod pojęcie to podchodzą zachowania, które w danych okolicznościach i w danym czasie odbiegają od ogólnie przyjętych norm zachowania się.
Pod tym pojęciem może się kryć np. brak reakcji na zachowanie się psa, który bez powodów ciągle szczeka / zaniechanie działania polegającego na uspokojeniu psa /, ale także działanie mające na celu podrażnienie i pobudzenie psa, skutkujące przedłużeniem jego szczekania.

Ważne! Odpowiedzialności karnej podlega nie tylko sprawca zakłóceń. Takiej odpowiedzialności podlega także podżegacz i pomocnik.

Przez podżegacza należy rozumieć osobę, która np. nakłania sprawcę do zakłócania spokoju.

Pomocnikiem zostanie uznany ten, który np. dostarcza przedmiot, którym zakłócenie będzie przez sprawcę dokonywane np. syrena alarmowa, wiedząc o tym w jaki sposób dany przedmiot zostanie przez sprawcę użyty.

Ważne! Wbrew pozorom sprawy dotyczące popełnienia wykroczenia w zakresie zakłócania „ciszy nocnej” należą do spraw skomplikowanych. Nie należy takiego oskarżenia lekceważyć. Podejmując obronę dobrze jest skorzystać z wiedzy i doświadczenia adwokata.


Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: