27 grudnia 2021
Karny

Jesteś w sprawie podejrzanym lub oskarżonym. Kiedy można Tobie zarzucić, że utrudniasz postępowanie karne?

Utrudnianie postępowania karnego nazywa się mataczeniem (matactwem).

Matactwo zarzucą Ci, jeżeli zaczniesz namawiać świadków do zmiany zeznań. Dotyczy to także namawiania do składania zeznań niezgodnych z tym, co się faktycznie wydarzyło. Matactwem będzie także próba wymuszenia zmiany wyjaśnień osób, które są podejrzanymi lub oskarżonymi razem z Tobą.

Nie jest ważne w jaki sposób działasz. Jeżeli grozisz lub używasz przemocy w tym celu, to zostnie to uznane za utrudnianie postępowania. Za takie zachowanie uznaje się także np. psychiczny nacisk na świadków.

Tworzenie sobie w ten sposób alibi, również uznane zostanie za matactwo.

Utrudniać postępowanie można właściwie w każdy sposób. Za utrudnianie może być uznane również niszczenie lub usuwanie dowodów twojej winy, zacieranie śladów, tworzenie fałszywych dowodów.

Twoje postępowanie można uznać za mataczenie tylko i wyłącznie jeżeli jest ono bezprawne.

Możesz natomiast działać w granicach przysługujących ci praw jako podejrzanemu lub oskarżonemu. Więcej o prawach podejrzanego.

Co mi grozi jeżeli uznają, że mataczę lub mogę mataczyć?

Jeżeli organy ścigania uznają, że zachodzi uzasadniona obawa, że będziesz utrudniał przebieg postępowania karnego to mogą zastosować wobec Ciebie środki zapobiegawcze. Może być nawet zastosowany wobec Ciebie tymczasowy areszt.

Pamiętaj: uzasadniona obawa, ze możesz mataczyć musi z czegoś wynikać. Nie można  domniemywać, że będziesz się tak zachowywał. To z zebranych dowodów np. zeznań świadków lub twojego dotychczasowego zachowania musi wynikać, że obawa matactwa jest realna. Niestety w praktyce często organy ścigania i sądy o tym zapominają.

Co w takiej sytuacji robić? Jak się bronić?

Koniecznie musisz żądać, aby wskazano dowody na to, że zamierzasz mataczyć lub, że utrudniałeś postępowanie. Ty też powinieneś przedstawić dowody przeciwne. Dowody na to, że bezprawnie nie działałeś. Możesz to zrobić sam lub pomóc Ci w tym może Twój obrońca.

Czy inne osoby mogą również utrudniać postępowanie karne?

Jeżeli inne osoby oprócz podejrzanego i oskarżonego utrudniają postępowanie to jest to przestępstwo. Nie mogą tego robić bezkarnie. Takie utrudnianie przez te osoby jest przestępstwem  nazywanym poplecznictwem.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: