18 grudnia 2020
Rodzinny

Jak wspomniałam w poprzednim wpisie, o uznaniu ojcostwa, istnieje instytucja prawna, która pozwala „cofnąć” oświadczenie o uznaniu ojcostwa.  Takie „cofnięcie” może nastąpić jedynie przed sądem, w drodze powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

Może się okazać, że po uznaniu przez mężczyznę ojcostwa okaże się, iż dany mężczyzna nie jest biologicznym ojcem dziecka. Wcześniejsze przekonanie o ojcostwie było zaś oparte na błędnych przekonaniach (nieprawdziwych informacjach). W takich sytuacjach możemy przerwać stosunek prawny łączący nas z dzieckiem.

W jakim terminie należy złożyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa?

Na ” przerwanie połączenia” pomiędzy mężczyzną uznającym ojcostwo a dzieckiem mamy rok. Termin ten liczymy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się, iż dziecko nie pochodzi od danego mężczyzny.

Przykładowo: 12 stycznia 2020 r. wykonywaliśmy całą rodziną szczegółowe badania, w tym grupy krwi: wyniki badań wskazały, iż małoletnie dziecko ma grupę krwi, której nie mogło odziedziczyć ani po matce ani po mężczyźnie, który uznał ojcostwo. Zarówno matka jak i mężczyzna, który uznał ojcostwo mogą do 12 stycznia 2021 r. / włącznie/ złożyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

Dziecko nabędzie prawo do złożenia takiego powództwa po ukończeniu pełnoletności.

Pamiętajcie nie będziecie mogli skorzystać z powyższego rozwiązania, jeżeli dziecko urodziło się w wyniku procedury medycznie wspomaganej prokreacji!

Czy dziecko również może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa?

Tak, dziecko również będzie mogło wystąpić z takim powództwem, jednak dopiero po osiągnięciu pełnoletności. Dziecko również ma roczny termin od dnia, w którym dowiedziało się, iż mężczyzna, który uznał swoje ojcostwo jednak nie jest biologicznym ojcem.

Przykład 1: Dziecko, które 12 stycznia 2020 r. będzie obchodziło swoje 16-ste urodziny, dowiedziało się, iż Jan Kowalski, który wcześniej uznał swoje ojcostwo nie jest jego biologicznym ojcem. Termin roczny zacznie biec dopiero od 12 stycznia 2022 r., kiedy dziecko ukończy 18 lat.

Przykład 2: 12 stycznia 2020 r., w wieku 23 lat Jacek T. dowiedział się, iż Jan Kowalski, który uznał wcześniej ojcostwo nie jest jego biologicznym ojcem. W tym przypadku Jacek T. może do dnia 12 stycznia 2021 r. / włącznie/ wnieść powództwo o ustalenie bezskuteczności ojcostwa.

Czy po ukończeniu przez dziecko pełnoletności ojciec lub matka mogą wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa?

Nie. Takie powództwo będzie niedopuszczalne. Ani mężczyzna, który uznał dziecko ani matka dziecka nie mogą skutecznie wnieść powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. W takim przypadku matka bądź mężczyzna, który uznał ojcostwo będą mogli zwrócić się do Prokuratora, aby zainicjować takie postępowanie.

Kogo należy pozwać wytaczając powództwo o ustalenie bezskuteczności ojcostwa?

I. Mężczyzna, który uznał ojcostwo pozywa:

– matkę oraz dziecko,
– jeżeli matka dziecka nie żyje pozywamy tylko dziecko

II. Matka dziecka pozywa:

– dziecko oraz mężczyznę, który uznał ojcostwo
– w przypadku, gdy mężczyzna uznający ojcostwo nie żyje, pozywamy tylko dziecko

III. Dziecko pozywa:

– mężczyznę, który uznał ojcostwo oraz matkę,
– w przypadku, kiedy matka nie żyje pozywamy tylko mężczyznę, który uznał ojcostwo
– w przypadku, kiedy nie żyje mężczyzna, który uznał ojcostwo powództwo wytaczamy przeciwko kuratorowi, który został ustanowiony przez sąd opiekuńczy.

Czy można wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa po śmierci dziecka?

Nie. Takie uprawnienie nie przysługuje mężczyźnie, który uznał dziecko ani matce.

Co w sytuacji, gdy w trackie postępowania o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa dziecko zmarło?

W takiej sytuacji postępowanie zostanie zawieszone do czasu ustanowienia kuratora, który będzie reprezentował dziecko.

Co w sytuacji, gdy to dziecko wytoczyło powództwo i zmarło w trakcie postępowania?

W takim przypadku to zstępni dziecka mogą wstąpić do sprawy w miejsce dziecka – powoda.

Czy można wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, jeżeli uznanie dziecka nastąpiło po jego śmierci?

Tak. W takiej sytuacji możemy wytoczyć powództwo, w terminie roku od dnia, w którym dowiedzieliśmy się, iż mężczyzna uznający ojcostwo nie jest biologicznym ojcem, a nie minął jeszcze termin, w którym dziecko stałoby się pełnoletnie.

Przykładowo: dziecko zmarło 01.12.2000 r, mężczyzna uznał swoje ojcostwo (01.01.2001 r.) W dniu 30 listopada 2017 roku, iż nie mógł być ojcem tegoż dziecka. Tenże mężczyzna może do 30 listopada 2018 r. wystąpić z powództwem o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: