10 stycznia 2020
Karny

Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się proste i zrozumiałe. Konieczne jest jednak poczynienie tu kilku uwag.

Kiedy można mówić, że istnieje obawa ucieczki?

Przede wszystkim obawa, że będziesz uciekał musi być realna. Co to znaczy? Okoliczności sprawy i  Twoje zachowanie muszą wskazywać, że chcesz uciekać. A chcieć uciekać możesz chociażby po to, aby uniknąć ewentualnej kary. Prokurator nie może domniemywać, że będziesz chciał uciekać.  Organy ścigania muszą sądowi przedstawić dowody, że masz taki zamiar. Muszą wskazać, jakie przesłanki o tym świadczą.

Wskazane przez organy ścigania okoliczności są badane przez Sąd. Oznacza to, że Sąd nie przyjmuje od razu twierdzeń Prokuratora za prawdziwe, lecz sam bada czy w ogóle takie przesłanki istnieją i czy uzasadniają stosowanie aresztu. Jeżeli masz stałe miejsce zamieszkania, pracę i poprawne stosunki z rodziną to są to okoliczności na Twoją korzyść. Samo zagrożenie wysoką karą nie może świadczyć o tym, że chciałbyś uciekać. Również sam fakt, że zamierzasz opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania nie świadczy o tym, ze faktycznie chcesz uciekać.

Kiedy można mówić o obawie ukrywania się?

Obawa, ze zamierzasz się ukrywać również musi być realna. Także musi być poparta okolicznościami – Twoim zachowaniem. Przede wszystkim musi zostać wykazane, że masz świadomość, że jesteś w kręgu zainteresowania policji lub prokuratury. Tylko w takim przypadku, gdy nie można Cię zastać w miejscu zamieszkania i nie wiadomo gdzie Cię szukać można podejrzewać, że chcesz się ukrywać. Pracujesz poza domem i rzadko jesteś w domu? Nie jest to przesłanka do uznania, że się ukrywasz.

O zamiarze ukrywania się może świadczyć na przykład takie zachowanie: odebrałeś kilka wezwań i nie stawiłeś się na wskazany w nich termin a najbliższa rodzina nie wie gdzie przebywasz.

Co zrobić, jeżeli nie stawiałem się na wezwania?

Przede wszystkim skontaktuj się z policjantem lub Prokuratorem i spróbuj usprawiedliwić, dlaczego się nie stawiałeś. Podaj przyczyny niestawiennictwa i dowody wskazujące fakt, że mówisz prawdę (np. bilet kolejowy, zaproszenie na ślub czy akt zgonu członka rodziny z 2 strony kraju). Nie musisz tego robić osobiście a łącznikiem pomiędzy Tobą a organami ścigania może być Twój adwokat. Pamiętaj, że najgorzej jest nie zrobić niczego!

Kiedy można mówić, że policja nie może ustalić Twojej tożsamości?

Brak możliwości ustalenia Twojej tożsamości musi wynikać z tego, że nie masz dokumentów, które by potwierdzały, że Ty to Ty. Może też wynikać z tego, że są bardzo duże wątpliwości, co do autentyczności dokumentów, które posiadasz. Może to być przesłanką do ustalenia, że chcesz się ukrywać lub uciekać.

Brak możliwości ustalenia Twojej tożsamości może być podstawą do tymczasowego aresztowania. Taką podstawą może być także brak stałego miejsca pobytu.

A co jak mieszkam bez meldunku?

Przy ocenie czy masz stałe miejsce zamieszkania, czy nie, brak zameldowania się nie liczy. Znaczenie ma to, że nie można określić miejsca gdzie często przebywasz np. zmieniasz ciągle miejsca swojego pobytu nie mówić nikomu gdzie jesteś.

Tymczasowe aresztowanie – informacje ogólne.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: