30 stycznia 2020
Cywilny

Przesłanka, będąca podstawą rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia ze względu na utratę uprawnień niezbędnych dla wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, z uwagi na jej charakter, nie może dotyczyć i nie dotyczy wszystkich pracowników.

Które osoby obejmuje, wskazana wyżej, przyczyna rozwiązania umowy?

Zagrożeni są pracownicy, którzy wykonując pracę na rzecz danego pracodawcy, są zobowiązani do posiadania szczególnych uprawnień. Brak tych uprawnień uniemożliwia im wykonywanie pracy. Dotyczy to pracowników wykonujących zawód kierowcy, pracowników wykonujących czynności w ranach nadzoru robót budowlanych (tzw. uprawnienia budowlane), czy też lekarzy.

Nie każdy przypadek utraty niezbędnych uprawnień upoważnia pracodawcę oraz uzasadnia rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z tej przyczyny. Utrata tych uprawnień musi nastąpić z winy pracownika. Jeżeli pracownik utracił uprawnienia niezbędne do wykonywania przez niego pracy w wyniku choroby, to wypowiedzenie umowy w tym trybie nie jest uzasadnione. Tylko utrata uprawnień w wyniku zaistnienia okoliczności, za które pracownik ponosi winę, może bowiem stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy z tej przyczyny. Nie jest również wymagane, aby utrata uprawnień była utratą stałą. Taki sposób rozwiązania umowy uzasadnia także utrata uprawnień na czas określony.

Utrata uprawnień musi wynikać z decyzji organów uprawnionych do przyznawania i odbierania określonych uprawnień. Może też wynikać z decyzji administracyjnych, lub wyroków sądów.

Zatrzymanie prawa jazdy.

Często powtarzające się pytanie brzmi: Czy zatrzymanie prawa jazdy – utrata uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi – uzasadnia rozwiązanie umowy w tym trybie i z tej przyczyny? Należy zaznaczyć, że zatrzymanie pracownikowi prawa jazdy, uważane jest wyłącznie za zawieszenie, a nie utratę prawa wykonywania obowiązków kierowcy. W takiej sytuacji pracodawca winien powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: