25 stycznia 2020
Cywilny

Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem może nastąpić poprzez oświadczenie zarówno zatrudnionego (pracownika), jak i pracodawcy.

W jaki sposób dokonuje się wypowiedzenia?

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika rządzi się konkretnymi zasadami. Przede wszystkim musisz złożyć oświadczenie, że Twoją wolą jest zakończenie stosunku pracy. Oświadczenie takie nie musi być pracodawcy złożone na piśmie. Wystarczające jest, aby Twoja wola rozwiązania umowy o pracę doszła do wiedzy pracodawcy. Zdecydowanie polecić należy wybór formy pisemnej. Jeżeli chcesz wypowiedzieć umowę o pracę, to w sporządzeniu prawidłowego oświadczenia może pomóc Ci adwokat, związki zawodowe lub czasem dział HR.

Pamiętaj, że pracownik nie musi podawać powodów wypowiedzenia umowy.

Wypowiedziałem umowę o pracę. Kiedy ulega ona zakończeniu?

Składając wypowiedzenie w przypadku umowy o pracę, zgadzasz się jednocześnie na dotrzymywanie pewnych z góry określonych okresów (terminów). Są one szczegółowo wskazane w Kodeksie Pracy i uzależnione są od czasu pracy u danego pracodawcy.

Dla umów o pracę na czas określony i czas nieokreślony terminy wypowiedzenia wynoszą:

2 tygodnie, jeżeli byłeś zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
1 miesiąc, gdy byłeś zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy,
3 miesiące, jeżeli byłeś zatrudniony powyżej 3 lat.

Dla umów o pracę zawartych na okres próbny terminy te wynoszą:

3 dni, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
1 tydzień, jeżeli okres próbny przekracza 2 tygodnie,
2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Czy terminy te można zmienić np. skrócić?

Jeżeli w wyniku podpisanej umowy o pracę objąłeś stanowisko związane z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, terminy wypowiedzenia umowy mogą być inne. Zmiana tych terminów musi być jednakże zapisana w umowie o pracę.

Warto wiedzieć, że jeżeli dokonałeś wypowiedzenia umowy o pracę, nie musisz bezwzględnie czekać na upływ wskazanych okresów. Za zgodą Twoją i pracodawcy termin ten może ulec skróceniu. Dalej jednak podstawą zakończenia stosunku pracy będzie Twoje wypowiedzenie.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: