24 stycznia 2020
Cywilny

Jaką umowę o pracę można rozwiązać za porozumieniem stron?

Przez porozumienie stron może być rozwiązana każda umowa o pracę. Dotyczy to zarówno umowy zawartej na czas nieokreślony, jak i na czas określony. Rozwiązać w ten sposób umowę można wówczas, jeżeli dojdzie do porozumienia pomiędzy Tobą jako pracownikiem i Twoim pracodawcą. W przypadku porozumienia stron umowa ulega rozwiązaniu w terminie, który został pomiędzy Tobą a pracodawcą ustalony. Mogą być to terminy inne niż wskazane w Kodeksie Pracy. Oznacza to, że terminy wypowiedzenia umowy określone w Kodeksie Pracy mogą być przez was skrócone lub wydłużone. Wszystko zależy od treści porozumienia.

Czy mogę mojemu pracodawcy zaproponować rozwiązanie umowy za porozumieniem?

Z propozycją takiego zakończenia stosunku pracy możesz wystąpić Ty jak i Twój pracodawca. Jeżeli to Ty występujesz z taką propozycją, to jest to oferta dla pracodawcy. Może on taką ofertę przyjąć albo odrzucić (np. nie zareagować na ofertę). Warto zauważyć, że porozumienie w zakresie rozwiązania umowy o pracę powinno być stwierdzone pismem.

Co mogę w takim porozumieniu uzgodnić?

Rozwiązując umowę o pracę za porozumieniem stron, możesz uzgodnić również wszystkie swoje roszczenia wobec pracodawcy, które wynikają z łączącej was umowy. W Twoim zakresie dotyczy to np. odprawy, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop itp.

Pamiętaj o tym, że rozwiązanie za porozumieniem stron może zostać dokonane także w trakcie Twojego urlopu wypoczynkowego. Dodatkowo przepisy nie wymagają, w przypadku takiego rozwiązania stosunku pracy, uzasadnienia. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby uzasadnienie takie zostało sporządzone, o ile pracownik i pracodawca treść uzasadnienia akceptują.

Czy takie rozwiązanie wywołuje jeszcze inne skutki prawne?

Przed podjęciem decyzji o wypowiedzeniu umowy za porozumieniem stron warto skorzystać z porady prawnej adwokata. Z takim sposobem rozwiązania umowy łączą się bowiem różne inne skutki prawne, nie tylko pozytywne. Takie porozumienie pomiędzy pracownikiem a pracodawcą nie podlega np. kontroli organów związkowych bądź zawodowych uprawnionych do badania prawidłowości rozwiązywania umów o prace. Zawarcie takiego porozumienia może też powodować utratę szczególnych praw pracowniczych, zakazujących lub ograniczających pracodawcę w zakresie możliwości jednostronnego rozwiązania Twojej umowy o pracę.

Pracodawca wypowiedział mi umowę o pracę z mojej winy. Czy mogę jeszcze taką umowę rozwiązać za porozumieniem stron?

Jeżeli pracodawca wypowiedział Ci umowę o pracę z Twojej winy, to jest to jednostronne oświadczenie woli pracodawcy. Nie stoi ono jednak na przeszkodzie, aby porozumieć się i rozwiązać umowę właśnie w wyniku zawartego z pracodawcą porozumienia. Zawierając z Tobą porozumienie w zakresie rozwiązania umowy, pracodawca może cofnąć swoje wcześniejsze oświadczenie, o wypowiedzeniu umowy z Twojej winy.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: