14 marca 2020
Po godzinach nie tylko o prawie

Możliwość wprowadzenia tego stanu została zapowiedziana wstępnie, przez Ministra Zdrowia już w czwartek, 12 marca. W nocy z 13 na 14 marca zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433), które od dnia 14 marca 2020 r. wprowadza ów stan. W związku z tym, od dnia 15 marca 2020 r. wprowadzone zostają m.in. następujące ograniczenia:

 1. zostaną przywrócone granice i kontrole graniczne. Polscy obywatele po przekroczeniu granicy zostaną skierowani na 14 dniową kwarantannę,
 2. zakaz wjazdu do Polski cudzoziemców, nie pracujących w Polsce,
 3. wstrzymane zostaną międzynarodowe połączenia lotnicze pasażerskie, ale także połączenia kolejowe, polskie linie lotnicze też nie będą latać poza granice Polski,
 4. sklepy, banki i bankomaty postaną otwarte,
 5. ograniczona zostanie działalność galerii handlowych: czynne będą w nich tylko sklepy spożywcze, pralnie, apteki i drogerie,
 6. zamknięte zostaną restauracje, puby i bary, jedzenie będzie dostępne tylko w opcji dostawy do domu,
 7. wprowadzono zakaz działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni i klubów fitness,
 8. zawieszono działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą,
 9. zakazuje się organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności, powyżej 50 osób, także w zakresie kultu religijnego, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny,
 10. w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ustanowiono czasowe ograniczenie handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu: wyrobami tekstylnymi, wyrobami odzieżowymi, obuwiem i wyrobami skórzanymi, meblami i sprzętem oświetleniowym, sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego, artykułami piśmiennymi i księgarskimi,
 11. zakazuje się wywozu lub zbywania poza terytorium kraju respiratorów oraz kardiomonitorów,
 12. w przypadku zaś gogli ochronnych, kombinezonów typu TYVEK, masek typu FFP2/FFP3, maseczek chirurgicznych, ochraniaczy obuwie, rękawiczek lateksowych i nitrylowych, oraz środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń, przedsiębiorcy mają obowiązek – nie później niż na 24 godziny przed zamiarem wywozu lub zbycia – powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania.

Stan zagrożenia epidemicznego został wprowadzony do odwołania.

Pełny tekst rozporządzenia do pobrania.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: