1 lutego 2020
Cywilny

W określonych okolicznościach, kiedy wypowiedzenie pracodawcy wydaje się niepoprawne, sporządzone w nieuprawnionym okresie, lub po prostu się z nim nie zgadzasz, możesz odwołać się do sądu. Możesz wówczas żądać m.in. przywrócenia do pracy, odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę lub odszkodowania za pozostawanie bez zatrudnienia przez czas rozstrzygania sprawy.

W jakich sytuacjach Sąd na pewno powinien uznać wypowiedzenie za bezskuteczne?

Gdy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę, a jednak to zrobił. Są to między innymi następujące sytuacje :

– w przypadku przebywania na urlopie wypoczynkowym, a także zdrowotnym (wyłącznie w okresie chronionym, o którym mowa w części o wypowiedzeniu bez winy pracownika),
– jeżeli przebywasz na urlopie macierzyńskim lub tacierzyńskim,
– jeżeli zwalniana kobieta jest w ciąży,
– w przypadku, gdy pracownik jest uprawniony do urlopu wychowawczego i wystąpi o zmniejszenie etatu,
– jeżeli pracownikowi brakuje 4 lata do emerytury,
– jeżeli dana osoba jest działaczem związku zawodowego.

Ponadto do sądu możesz wystąpić wtedy, gdy pracodawca nie uzasadni swojej decyzji (w przypadku umowy na czas nieokreślony), nie zachowa formy pisemnej, gdy pracodawca nie poinformował Cię o możliwości odwołania lub nie zawiadomiono przedstawicieli związku zawodowego działającego przy firmie czy zakładzie.

Na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę masz 21 dni od daty jego otrzymania.

Jeżeli z pewnych, niezależnych od Ciebie przyczyn, nie zdążysz odwołać się w terminie (np. z powodu pobytu w szpitalu), możesz wnioskować do Sądu o przywrócenie możliwości wniesienia odwołania. By zrobić to prawidłowo, zalecam kontakt z adwokatem, gdyż nieprawidłowo złożony wniosek zamknie Ci drogę sądową dochodzenia Twoich racji.

Zakończenie

Rozwiązanie umowy o pracę można rozpatrywać na wielu różnych płaszczyznach. Wypowiedzenie może złożyć pracownik, pracodawca, a może również nastąpić ono za porozumieniem stron. Wpisy, które możesz przeczytać w tym dziale naszego bloga, pozwolą uzyskać Ci kompleksowe, choć nie wyczerpujące tej tematyki informacje o możliwości zakończenia współpracy ze swoim pracodawcą oraz sytuacjach, w których stosunek pracy może zostać zgodnie z prawem zakończony.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: