21 stycznia 2022
Karny

Co należy rozumieć przez miejsce pobytu, o którym mówią przepisy przy stosowaniu dozoru Policji?

Przy zastosowaniu dozoru Policji, przez określenie „miejsce pobytu” rozumie się miejscowość, w której przebywasz. Nie musi to być przebywanie stałe. Może to być przebywanie czasowe np. związane z nauką. Określenie to może obejmować także dzielnicę określonego miasta. Jest to, zatem określenie konkretnego, ograniczonego terenu.

Co to jest miejsce stałego pobytu?

Jest to miejsce, ściśle określone i oznaczone konkretnym adresem, wskazujące gdzie zamieszkujesz z zamiarem stałego przebywania. Jest to, zatem miejsce zindywidualizowane, a nie tylko określone terytorialnie.

Co to jest miejsce zamieszkania?

Twoje miejsce zamieszkania określają dwa elementy.

Pierwszy to przebywanie na terenie określonej miejscowości.

Drugi element to Twój zamiar i Twoja wola przebywania w danej miejscowości.

Ogólnie mówiąc jest to takie miejsce, w którym koncentruje się Twoje życie osobiste. Także w tym miejscu koncentrują się Twoje interesy. Musi to być przebywanie na stałe. Szczegółowe przepisy, w tym zakresie, określa prawo cywilne.

Czy i jakie znaczenie ma miejsce zameldowania?

Przez miejsce zameldowania należy rozumieć konkretną miejscowość, ulicę, dom, mieszkanie. Jest to zatem jedno, wyodrębnione i niepowtarzalne miejsce. Zameldowanie to inaczej potwierdzenie Twojego przebywania w tym miejscu.

Miejsce zameldowania może być tożsame z miejscem zamieszkania. Tak jednak być nie musi. Jeżeli Twoją wolą jest stałe przebywanie w innym miejscu i w tymże miejscu będzie koncentrowało się Twoje życie, to miejsce zamieszkania i zameldowania będą różne. Szczegółowe przepisy, w tym zakresie, określa prawo administracyjne.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: