20 marca 2020
Karny

Kwarantanna a izolacja.

Kwarantanna często mylona jest z izolacją i ta kwestia już na wstępie wymaga wyjaśnienia, w oparciu o definicje zawarte w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239).

Czym jest izolacja?

Izolacja to odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną lub podejrzanych o taka chorobę w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby. Izolacja jest całkowita, co oznacza, że osoba jej poddana nie powinna mieć możliwości kontaktu ze światem zewnętrznym. Najczęściej wykonywana jest w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach szpitalnych tzw. izolatkach. Z osobą izolowaną bezpośrednio kontaktować się może, używając przy tym stroju ochronnego, tylko personel szpitala.

Kogo dotyczy kwarantanna?

Kwarantanna z kolei ma na celu odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Kwarantanna polega na ograniczeniu opuszczania miejsca pobytu i powstrzymanie się od bezpośredniego kontaktu z innymi osobami.

Z tego powodu można odbywać ją nawet w domu lub mieszkaniu. Osoba odbywająca kwarantannę może np. wychodzić na ogród na terenie swojej posesji, jeżeli nie będzie w tym czasie nawiązywała kontaktu z innymi osobami. W czasie kwarantanny nie można jednak samemu wyjść na zakupy czy wyprowadzić psa. O pomoc w tych czynnościach należy poprosić osoby bliskie lub znajomych. Należy pamiętać, że nie wolno kontaktować się osobiście z osobami poddanymi kwarantannie, czyli np. zakupy należy zostawić po drzwiami domu/mieszkania. Jeżeli osoba poddana kwarantannie jest osobą samotną, powinna o swojej sytuacji, telefonicznie, poinformować gminę, w której mieszka i poprosić o pomoc.

Warunki kwarantanny są ustalane indywidualnie. Może się także zdarzyć, że bliscy osoby poddanej kwarantannie będą musieli opuścić na ten czas dom/mieszkanie, o ile sami kwarantannie poddani nie będą. W czasie kwarantanny należy oczywiście szczególnie mocno przestrzegać zasad higieny. Osoba poddana kwarantannie musi również udzielać inspekcji sanitarnej regularnych informacji o stanie swojego zdrowia. Każde pogorszenie stanu zdrowia, w czasie odbywania kwarantanny, nawet niezwiązane bezpośrednio z symptomami choroby COVID-19, wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2, należy służbom sanitarnym zgłaszać niezwłocznie. Okres kwarantanny, którą powracający do kraju będą zobowiązani przejść, wynosi 14 dni. Należy jednak pamiętać, że kwarantanna może być zarządzana więcej niż jeden raz. Kwarantanna może być również skrócona. Organem uprawnionym do wydania decyzji w tym zakresie jest wyłącznie inspekcja sanitarna.

Fakt przestrzegania zasad kwarantanny sprawdzany jest przez odpowiednie służby – aktualnie przez Policję a wkrótce, z uwagi na ilość osób, które zostaną poddane kwarantannie, również przez wojsko.

Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny.

Brak przestrzegania zasad kwarantanny, opisanych wyżej, wiąże się z jednej strony z możliwością zarażania osób zdrowych, natomiast z drugiej strony takie zachowanie stanowi wykroczenie zagrożone grzywną w wysokości do 5000,00 złotych. W pewnych wypadkach nierozważne zachowanie osoby objętej kwarantanną i złamanie jej warunków, będzie mogło wypełniać znamiona przepisów karnych, przewidujących o wiele surowsza odpowiedzialność. Do takiej osoby może znaleźć zastosowanie art. 161§2 kk, który stanowi, że kto widząc o tym, że dotknięty jest choroba zakaźną lub realnie zagrażającą życiu, naraża inną osobę na zarażenie, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, lub art. 165§1 kk, który mówi, że kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej (…) podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Dodane 21.03.2020 r. – w związku z wprowadzeniem stanu epidemii podwyższono wysokość grzywny do kwoty 30 000,00 zł.

Czemu właściwie służy przymusowa, jak i zalecana dobrowolna kwarantanna?

Mówiąc najkrócej podejmowane działania nie mają na celu zatrzymania epidemii – to jest praktycznie nie możliwe – a są wdrażane po to, by krzywa zachorowań, w tym zwłaszcza ciężkich przypadków, nie przekroczyła możliwości służby zdrowia. Innymi słowy, dąży się do tego, by ilość łóżek i respiratorów wystarczyła na przyjęcie wszystkich chorych, którzy tego będą potrzebowali. Im mniej potencjalnych zagrożeń zarażeniem tym większa szansa, że nie powtórzy się u nas scenariusz włoski.

Źródło: https://www.livescience.com/coronavirus-flatten-the-curve.html

Co powinniśmy zrobić?

Przede wszystkim zastosować i to jak najszerzej, tzw. social distancing. Wychodzić z domu wyłącznie, gdy jest to niezbędne np. po zakupy. Nie spotykać się z nikim. Zapomnijmy na razie o fryzjerach, kosmetyczkach czy innych usługach wymagających kontaktu osobistego. Ja sam, z wielkim bólem, musiałem odwołać wizytę u fizjoterapeuty, na którą czekałem dłuższy czas. Pamiętajmy, że ponosimy odpowiedzialność nie tylko za swoje własne zdrowie, ale przede wszystkim za życie i zdrowie innych.

Ponadto oczywiście higiena, higiena i jeszcze raz higiena. Myjmy ręce po każdym powrocie do domu, trzymajmy ok 1,5m odstępy w kolejkach i oczywiście starajmy się nie wychodzić z domu, gdy mamy jakiekolwiek objawy chorobowe! Wirus wywołujący COVID-19 jest bardzo zdradliwy – może nie dawać objawów lub dawać podobne do przeziębienia czy grypy. Nam się może nic nie stać ale możemy zarazić kogoś, kto umrze. Miejmy to na uwadze.

A co u mnie? Cóż, od wczoraj mam objawy grypopodobne – gorączka, osłabienie, bóle głowy, kaszel. Czy to SARS-CoV-2 czy wirus „zwykłej” grypy – nie wiem. I się nie dowiem, bo nie jestem w grupie ryzyka, której w pierwszej kolejności robi się testy. Na wszelki wypadek jednak postanowiłem na 2 tygodnie izolować się w domu. Mam nadzieję, że to jednak grypa i szybko stanę na nogi.

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia Wam wszystkim.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: